Køb her de smukke Snapseengle glas billigt

Snapseengle fra dansk glaskunst

De smukke håndlavede Snapseengle er ikke bare en innovation, hvad æstetikken angår, de er også funktionalistiske. Måden man stiller dem på er anderledes, for vendes de på hovedet med kanten nedad, står de som fromme engle og advarer dig mod at drikke mere end du kan tåle. Og er de drikkeklare, støtter englevingerne i forskellige farver det drikkeklare glas.

Snapseengle
Køb disse smukke glas ved at klikke på billedet

Det ældgamle håndværk kommer til sin ret med disse glas. Her er der ikke tale om industrielt fremstillet glas baseret på materialer som sand og genvundet glas i store mængder, der smeltes ved 1200-1300° og omformes. Glaspustning kræver endnu højere temperaturer og mere energi, fordi smeltepunktet ligger på en 1400 til 1500°. Egentligt er fremstillingen af håndlavet glas et gruppearbejde, der fordrer forskellige personers faglige kunnen. Processen involverer formmagere, smeltere, glaspustere, gravører og mestre. Snapseenglene er fremstillet af John Poulsen, der sammen med sin kone Ulrika driver en gros firmaet dansk glaskunst.

Fremstillingen af håndlavet snapseengle baserer sig på smeltet kvartssand, der inden smeltningen blandes med f.eks. kalk, soda, potaske afhængigt af hvilke glastyper der arbejdes med. Materialerne varmes i løbet af 10-12 timer op til de høje temperaturer i en stor beholder, der indeni er fremstillet af ildfast råmateriale. Det er materialerne som soda eller potaske, der holder smeltepunktet nede. Processen foregår mestendels om natten. Næste morgen sænkes temperaturen på materialerne til en arbejdstemperatur på 1.200°. Glas er et fleksibelt materiale, der kan formes, imens det endnu er varmt; uden for ovnen størkner det imidlertid hurtigt, så det er ikke kun smeden, der skal smede, mens jernet er varmt. Nedkølingen af snapseenglene herunder selve tidsfaktoren er vigtig for at materialet kan opnå den rette robusthed. En meget langsom nedkøling forbedrer glassets kvalitet. Køles der for hurtigt ned dannes der spændinger i glasset, som kan få det til at briste. Med den rette nedkøling skabes der langt mere robuste glas end de, der ’ryger af fabrikkens samlebånd’.

Køb glas der kan bruges til pynt og glas Snapseengle

Selve glaspustningen sker ved at der pustes glas gennem et rør af jern. Teknikken kendes helt tilbage til oldtiden. Glaspusteren snurrer glaspiben rundt, og puster luft ind i glasmassen. Hvilken styrke, der pustes med er noget kun glaspusteren ved. En glasblæsepibe har et mundstykke i den ene ende. Den anden ende af røret ofte benævnt pibens “nøgne” ende, bringer glaspusteren i kontakt med den glødende smeltede glasmasse. Som man ofte ser det, er det en klump af denne masse, der klæber sig fast til den “nøgne” ende. Glaspusteren blæser den op til en hul kugle, der herefter kan formes. Når materialet formes til snapseengle klippes det til med en saks ligesom vingerne sættes på. Englevingerne kan herefter graveres og materialet kan finbearbejdes. Hvert glas i serien bestående af snapseengle er 10,5 cm højt. Omkredsen af snapseenglen, når den er stillet på mådehold (den er vendt på hovedet) er ca. 5 cm. Glasset vejer omkring 120 gram.