Persondata- og markedsføringslovene 28 maj ejer du selv dine data på nettet.

28 maj sker det med persondata- og markedsføringslovene

Fra den 25. maj 2018 træder en ny EU forordning i kraft om beskyttelse af persondata. Det er noget, vi har kendt til i Danmark gennem længere tid, hvor vi har haft regler om personers databeskyttelse – nærmere bestemt har vi persondata- og markedsføringslovene. Kernepunktet i den nye EU kurs er, at det fremover er forbrugeren selv, der ejer sine data, og at virksomheder og institutioner kun har dem til låns. Man skal med andre ord iagttage diskretionshensyn og passe godt på de lånte data. Persondata er alle former for data, det være sig en adresse, et billede, et videoklip, en stemme-optagelse eller en persons alder, kundestatus etc. etc.. I praksis indebærer det, at kunden kun kan spørges om oplysninger, der er nødvendige for at opfylde kundeforholdet, mens andre data alene indsamles på frivillig basis med kundens accept. En internetvirksomhed skal med andre ord sondre mellem nødvendige data (f.eks. adressen på en abonnementsordning med hjemmelevering) og data, der ville være rare at have, men som man ikke har krav på (f.eks. viden om kundens familie-type, alder eller indkomst). Man skal dog midt i det hele huske, at det danske rets-forbehold rejser spørgsmålet, om vi er omfattet af den nye ordning? En stikprøve af danske virksomheder viste, at kun to ud af tre små og mellemstore virksomheder i Danmark er klar til at arbejde med den nye ordning; kun 40 % har en plan for, hvordan man eventuelt skal opfylde kravene.
persondata- og markedsføringslovene

Fremtidens detailhandel vil forgå mest på internettet.

Berlingske har udgivet et tillæg til avisen under titlen ”Fremtidens Detail”.  I tillægget fra Berlingske kan du læse om udviklingen indenfor detailhandel og on- og offline for tiden og i fremtiden. Du kan f.eks. læse om emner som digitalisering, standarder og betalinger. Vi synes, at artiklerne giver en grundig oversigt over, hvad der aktuelt rører sig i tiden. Det handler om ny teknologi, digitalisering og kunder, der hele tiden ændrer sin smag og møder op på den digitale markedsplads med nye krav. Dette er virkeligheden i fremtiden, hvor forskellen på vindere og tabere kendetegnes ved tilpasningsevne og atter tilpasningsevne til den nye og komplekse virkelighed. Vi står hele tiden overfor ny teknologi. Konkurrenter, der kommer ind på markedet påvirker branchen, og kampagner hviler derfor på en målsætning om at inspirere og give konkrete bud på, hvordan vi som internetvirksomheder bedst styrker vores konkurrenceevne.